Giác mạc và khúc xạ

Nhóm: Dịch vụ khám và điều trị
  • Khám và điều trị các bệnh, chấn thương về mắt thuộc giác mạc và các tật khúc xạ của mắt có liên quan ...
THÔNG TIN CHI TIẾT DỊCH VỤ

Khám và điều trị các bệnh, chấn thương về mắt thuộc giác mạc và các tật khúc xạ của mắt có liên quan

Dịch vụ:

Ghép giác mạc

Viêm loét giác mạc

Điều trị kính tiếp xúc

Điều trị giác mạc chóp và giãn phình bằng kỹ thuật cross-linking

Điều trị khô mắt