Quyết định số 626/QĐ-BXD ngày 10/07/2019 về việc ban hành Bộ quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng.

Quyết định số 626/QĐ-BXD ngày 10/07/2019 về việc ban hành Bộ quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng.
Số hiệu 626/QÐ-BXD
Ngày ban hành 17/06/2019
Ngày có hiệu lực 17/06/2019
Người ký Nguyễn Văn A
Cơ quan ban hành Đảng ủy Bộ Xây dựng
Loại văn bản Quyết định
Tệp tin đính kèm
Quyết định số 626/QĐ-BXD ngày 10/07/2019 về việc ban hành Bộ quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng.
 

Các văn bản liên quan